ห้องซูพีเรียร์

ห้องซูพีเรียร์ 8
 • +
 • เตียงแฝด หรือ เตียงใหญ่
27 ตร.ม | 290.6 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • ส่วนลด 55%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • ฟรี เลทเช็คเอาท์ถึงเวลา 14.00
THB 2,907 THB 1,308 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
จ. 02 ต.ค. 1,308.15
ยอดสุทธิ 1,308.15

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 55%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • ฟรี เลทเช็คเอาท์ถึงเวลา 14.00
 • จ่ายทีหลัง
 • แก้ไขการจองได้
THB 3,078 THB 1,385 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
จ. 02 ต.ค. 1,385.1
ยอดสุทธิ 1,385.1

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • ส่วนลด 45%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • ฟรี เลทเช็คเอาท์ถึงเวลา 14.00
THB 3,167 THB 1,742 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
จ. 02 ต.ค. 1,741.85
ยอดสุทธิ 1,741.85

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 45%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • ฟรี เลทเช็คเอาท์ถึงเวลา 14.00
 • จ่ายทีหลัง
 • แก้ไขการจองได้
THB 3,338 THB 1,836 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
จ. 02 ต.ค. 1,835.9
ยอดสุทธิ 1,835.9

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

ห้องดีลักซ์

ห้องดีลักซ์ 7
 • +
 • เตียงแฝด หรือ เตียงใหญ่
30 ตร.ม | 322.9 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • ส่วนลด 55%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • ฟรี เลทเช็คเอาท์ถึงเวลา 14.00
THB 3,407 THB 1,533 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
จ. 02 ต.ค. 1,533.15
ยอดสุทธิ 1,533.15

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 55%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • ฟรี เลทเช็คเอาท์ถึงเวลา 14.00
 • จ่ายทีหลัง
 • แก้ไขการจองได้
THB 3,578 THB 1,610 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
จ. 02 ต.ค. 1,610.1
ยอดสุทธิ 1,610.1

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • ส่วนลด 45%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • ฟรี เลทเช็คเอาท์ถึงเวลา 14.00
THB 3,667 THB 2,017 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
จ. 02 ต.ค. 2,016.85
ยอดสุทธิ 2,016.85

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 45%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • ฟรี เลทเช็คเอาท์ถึงเวลา 14.00
 • จ่ายทีหลัง
 • แก้ไขการจองได้
THB 3,838 THB 2,111 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
จ. 02 ต.ค. 2,110.9
ยอดสุทธิ 2,110.9

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม