Superior Room

Superior Room 1
 • หรือ เตียงแฝด หรือ เตียงใหญ่
36 ตร.ม | 387.5 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • จอง 3 วันล่วงหน้าได้ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 2,500 THB 2,250 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 2,250
ยอดสุทธิ 2,250

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • 2 สิทธิประโยชน์ (เพิ่ม)
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • คูปองเครื่องดื่มต้อนรับ (เบียร์ไทย/ไวน์/น้ำอัดลม) สามารถเลือกใช้บริการได้ระหว่างคาเฟ่อันดามัน หรือ แบมบูบาร์
 • Fresh towel upon arrival.
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 2,500 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 2,500
ยอดสุทธิ 2,500

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2021. No show or cancelled on check-in date, ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • 2 สิทธิประโยชน์ (เพิ่ม)
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • Beer/Wine one time per stay
 • Fresh towel upon arrival
THB 2,500 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 2,500
ยอดสุทธิ 2,500

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

Junior Suite

Junior Suite 4
 • +
 • เตียงคิงไซส์
53 ตร.ม | 570.5 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • จอง 3 วันล่วงหน้าได้ส่วนลด 30%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 3,800 THB 2,660 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 2,660
ยอดสุทธิ 2,660

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • 2 สิทธิประโยชน์ (เพิ่ม)
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • คูปองเครื่องดื่มต้อนรับ (เบียร์ไทย/ไวน์/น้ำอัดลม) สามารถเลือกใช้บริการได้ระหว่างคาเฟ่อันดามัน หรือ แบมบูบาร์
 • Fresh towel upon arrival.
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 3,800 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 3,800
ยอดสุทธิ 3,800

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2021. No show or cancelled on check-in date, ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

Cape Suite

Cape Suite 5
 • +
 • หรือ เตียงแฝด หรือ เตียงใหญ่
78 ตร.ม | 839.6 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • จอง 3 วันล่วงหน้าได้ส่วนลด 30%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 4,500 THB 3,150 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 3,150
ยอดสุทธิ 3,150

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • 2 สิทธิประโยชน์ (เพิ่ม)
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • คูปองเครื่องดื่มต้อนรับ (เบียร์ไทย/ไวน์/น้ำอัดลม) สามารถเลือกใช้บริการได้ระหว่างคาเฟ่อันดามัน หรือ แบมบูบาร์
 • Fresh towel upon arrival.
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 4,500 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 4,500
ยอดสุทธิ 4,500

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2021. No show or cancelled on check-in date, ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

Cape Signature Suite

Cape Signature Suite 5
ด่วน! ห้องสุดท้าย
 • +
 • เตียงคิงไซส์
78 ตร.ม | 839.6 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • จอง 3 วันล่วงหน้าได้ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 6,500 THB 5,850 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 5,850
ยอดสุทธิ 5,850

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • 2 สิทธิประโยชน์ (เพิ่ม)
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • คูปองเครื่องดื่มต้อนรับ (เบียร์ไทย/ไวน์/น้ำอัดลม) สามารถเลือกใช้บริการได้ระหว่างคาเฟ่อันดามัน หรือ แบมบูบาร์
 • Fresh towel upon arrival.
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 6,500 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 6,500
ยอดสุทธิ 6,500

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2021. No show or cancelled on check-in date, ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

Family Suite

Family Suite 4
 • +
 • 2 ห้องนอน
114 ตร.ม | 1,227.1 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • จอง 3 วันล่วงหน้าได้ส่วนลด 21%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 8,500 THB 6,715 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 6,715
ยอดสุทธิ 6,715

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • 2 สิทธิประโยชน์ (เพิ่ม)
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน
 • อินเทอร์เน็ต
 • คูปองเครื่องดื่มต้อนรับ (เบียร์ไทย/ไวน์/น้ำอัดลม) สามารถเลือกใช้บริการได้ระหว่างคาเฟ่อันดามัน หรือ แบมบูบาร์
 • Fresh towel upon arrival.
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 8,500 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 8,500
ยอดสุทธิ 8,500

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2021. No show or cancelled on check-in date, ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

Cape Signature Corner Suite

Cape Signature Corner Suite 5
ด่วน! ห้องสุดท้าย
 • +
 • 2 เตียงขนาดควีนไซด์
127 ตร.ม | 1,367 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • จอง 3 วันล่วงหน้าได้ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 7,500 THB 6,750 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 6,750
ยอดสุทธิ 6,750

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • 2 สิทธิประโยชน์ (เพิ่ม)
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • คูปองเครื่องดื่มต้อนรับ (เบียร์ไทย/ไวน์/น้ำอัดลม) สามารถเลือกใช้บริการได้ระหว่างคาเฟ่อันดามัน หรือ แบมบูบาร์
 • Fresh towel upon arrival.
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 7,500 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 7,500
ยอดสุทธิ 7,500

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2021. No show or cancelled on check-in date, ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

2 Bedrooms Pool Villa

2 Bedrooms Pool Villa 6
 • +
 • 2 ห้องนอน
138 ตร.ม | 1,485.4 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • จอง 3 วันล่วงหน้าได้ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 10,000 THB 9,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 9,000
ยอดสุทธิ 9,000

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • 3 สิทธิประโยชน์ (เพิ่ม)
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน
 • อินเทอร์เน็ต
 • คูปองเครื่องดื่มต้อนรับ (เบียร์ไทย/ไวน์/น้ำอัดลม) สามารถเลือกใช้บริการได้ระหว่างคาเฟ่อันดามัน หรือ แบมบูบาร์
 • Fresh towel upon arrival.
 • Private swimming pool
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 10,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 10,000
ยอดสุทธิ 10,000

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2021. No show or cancelled on check-in date, ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

Panwa Lodge (With Private Pool)

Panwa Lodge (With Private Pool) 7
ด่วน! ห้องสุดท้าย
 • +
 • 3 ห้องนอน
154 ตร.ม | 1,657.6 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • จอง 3 วันล่วงหน้าได้ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 20,000 THB 18,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 18,000
ยอดสุทธิ 18,000

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • 5 สิทธิประโยชน์ (เพิ่ม)
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน
 • อินเทอร์เน็ต
 • คูปองเครื่องดื่มต้อนรับ (เบียร์ไทย/ไวน์/น้ำอัดลม) สามารถเลือกใช้บริการได้ระหว่างคาเฟ่อันดามัน หรือ แบมบูบาร์
 • Fresh towel upon arrival.
 • Right on the beach
 • Complimentary mini bar (except liquor), replenished daily
 • Complimentary airport transfers
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 20,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 20,000
ยอดสุทธิ 20,000

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2021. No show or cancelled on check-in date, ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

The Cape Absolute Suite (2-Bedroom Penthouse with Private Pool)

The Cape Absolute Suite (2-Bedroom Penthouse with Private Pool) 10
ด่วน! ห้องสุดท้าย
 • +
 • 2 ห้องนอน
530 ตร.ม | 5,704.9 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • จอง 3 วันล่วงหน้าได้ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 28,000 THB 25,200 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 25,200
ยอดสุทธิ 25,200

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เช็คเอาท์สาย
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • 5 สิทธิประโยชน์ (เพิ่ม)
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้ารายวัน
 • อินเทอร์เน็ต
 • คูปองเครื่องดื่มต้อนรับ (เบียร์ไทย/ไวน์/น้ำอัดลม) สามารถเลือกใช้บริการได้ระหว่างคาเฟ่อันดามัน หรือ แบมบูบาร์
 • Fresh towel upon arrival.
 • 3 hours use of Mercedez Benz limousine with a driver
 • Complimentary airport transfers by limousine
 • Personal butler on 24-hour call
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 28,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
พ. 16 มิ.ย. 28,000
ยอดสุทธิ 28,000

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2021. No show or cancelled on check-in date, ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม