Deluxe Room
Deluxe Room
2+ 40 ตร.ม
เริ่มต้น THB 6,120 ต่อคืน รวมภาษี

Deluxe Room

Deluxe Room 8
 • +
 • เตียงแฝด หรือ เตียงใหญ่
40 ตร.ม | 430.6 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 6,800 THB 6,120 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 6,120
จ. 19 ธ.ค. 6,120
ยอดสุทธิ 12,240

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 7,200 THB 6,480 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 6,480
จ. 19 ธ.ค. 6,480
ยอดสุทธิ 12,960

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 7,900 THB 7,110 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 7,110
จ. 19 ธ.ค. 7,110
ยอดสุทธิ 14,220

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 8,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 8,000
จ. 19 ธ.ค. 8,000
ยอดสุทธิ 16,000

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 8,700 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 8,700
จ. 19 ธ.ค. 8,700
ยอดสุทธิ 17,400

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 10,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 10,000
จ. 19 ธ.ค. 10,000
ยอดสุทธิ 20,000
ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ด !

ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ดในการประกันการจอง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 1 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

Deluxe Ocean View
Deluxe Ocean View
2+ 40 ตร.ม
เริ่มต้น THB 6,502 ต่อคืน รวมภาษี

Deluxe Ocean View

Deluxe Ocean View 9
 • +
 • เตียงแฝด หรือ เตียงใหญ่
40 ตร.ม | 430.6 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 7,225 THB 6,502 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 6,502.5
จ. 19 ธ.ค. 6,502.5
ยอดสุทธิ 13,005

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 7,650 THB 6,885 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 6,885
จ. 19 ธ.ค. 6,885
ยอดสุทธิ 13,770

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 8,350 THB 7,515 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 7,515
จ. 19 ธ.ค. 7,515
ยอดสุทธิ 15,030

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 8,500 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 8,500
จ. 19 ธ.ค. 8,500
ยอดสุทธิ 17,000

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 9,200 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 9,200
จ. 19 ธ.ค. 9,200
ยอดสุทธิ 18,400

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 10,625 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 10,625
จ. 19 ธ.ค. 10,625
ยอดสุทธิ 21,250
ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ด !

ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ดในการประกันการจอง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 1 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

Deluxe Ocean View with Jacuzzi
Deluxe Ocean View with Jacuzzi
2+ 48 ตร.ม
เริ่มต้น THB 9,945 ต่อคืน รวมภาษี

Deluxe Ocean View with Jacuzzi

Deluxe Ocean View with Jacuzzi 10
ด่วน! เหลือแค่ 3 ห้อง เท่านั้น
 • +
 • เตียงแฝด หรือ เตียงใหญ่
48 ตร.ม | 516.7 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 11,050 THB 9,945 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 9,945
จ. 19 ธ.ค. 9,945
ยอดสุทธิ 19,890

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 11,700 THB 10,530 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 10,530
จ. 19 ธ.ค. 10,530
ยอดสุทธิ 21,060

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
THB 12,400 THB 11,160 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 11,160
จ. 19 ธ.ค. 11,160
ยอดสุทธิ 22,320

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 13,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 13,000
จ. 19 ธ.ค. 13,000
ยอดสุทธิ 26,000

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า 2 ท่าน
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 13,700 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 13,700
จ. 19 ธ.ค. 13,700
ยอดสุทธิ 27,400

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 16,250 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 16,250
จ. 19 ธ.ค. 16,250
ยอดสุทธิ 32,500
ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ด !

ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ดในการประกันการจอง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 1 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

Grande 2 Bedroom Suite Ocean View
Grande 2 Bedroom Suite Ocean View
4 54 ตร.ม
เริ่มต้น THB 16,065 ต่อคืน รวมภาษี

Grande 2 Bedroom Suite Ocean View

Grande 2 Bedroom Suite Ocean View 10
ด่วน! เหลือแค่ 2 ห้อง เท่านั้น
54 ตร.ม | 581.3 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 17,850 THB 16,065 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 16,065
จ. 19 ธ.ค. 16,065
ยอดสุทธิ 32,130

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 18,900 THB 17,010 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 17,010
จ. 19 ธ.ค. 17,010
ยอดสุทธิ 34,020

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
THB 20,300 THB 18,270 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 18,270
จ. 19 ธ.ค. 18,270
ยอดสุทธิ 36,540

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 21,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 21,000
จ. 19 ธ.ค. 21,000
ยอดสุทธิ 42,000

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 22,400 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 22,400
จ. 19 ธ.ค. 22,400
ยอดสุทธิ 44,800

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 26,250 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 26,250
จ. 19 ธ.ค. 26,250
ยอดสุทธิ 52,500
ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ด !

ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ดในการประกันการจอง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 1 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

Grande 2 Bedroom Suite Ocean View with Jacuzzi
Grande 2 Bedroom Suite Ocean View with Jacuzzi
4 75 ตร.ม
เริ่มต้น THB 19,125 ต่อคืน รวมภาษี

Grande 2 Bedroom Suite Ocean View with Jacuzzi

Grande 2 Bedroom Suite Ocean View with Jacuzzi 10
ด่วน! เหลือแค่ 3 ห้อง เท่านั้น
75 ตร.ม | 807.3 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 21,250 THB 19,125 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 19,125
จ. 19 ธ.ค. 19,125
ยอดสุทธิ 38,250

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 22,500 THB 20,250 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 20,250
จ. 19 ธ.ค. 20,250
ยอดสุทธิ 40,500

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
THB 23,900 THB 21,510 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 21,510
จ. 19 ธ.ค. 21,510
ยอดสุทธิ 43,020

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 25,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 25,000
จ. 19 ธ.ค. 25,000
ยอดสุทธิ 50,000

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 26,400 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 26,400
จ. 19 ธ.ค. 26,400
ยอดสุทธิ 52,800

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 31,250 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 31,250
จ. 19 ธ.ค. 31,250
ยอดสุทธิ 62,500
ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ด !

ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ดในการประกันการจอง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 1 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

Grande 3 Bedroom Suite Ocean View With Jacuzzi
Grande 3 Bedroom Suite Ocean View With Jacuzzi
6 115 ตร.ม
เริ่มต้น THB 20,655 ต่อคืน รวมภาษี

Grande 3 Bedroom Suite Ocean View With Jacuzzi

Grande 3 Bedroom Suite Ocean View With Jacuzzi 10
ด่วน! เหลือแค่ 3 ห้อง เท่านั้น
115 ตร.ม | 1,237.8 ตร.ฟ
ต่อห้องต่อคืน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 22,950 THB 20,655 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 20,655
จ. 19 ธ.ค. 20,655
ยอดสุทธิ 41,310

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
THB 24,300 THB 21,870 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 21,870
จ. 19 ธ.ค. 21,870
ยอดสุทธิ 43,740

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • ส่วนลด 10%
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
THB 26,400 THB 23,760 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 23,760
จ. 19 ธ.ค. 23,760
ยอดสุทธิ 47,520

ต้องชำระล่วงหน้า 100% ของราคา ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 27,000 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 27,000
จ. 19 ธ.ค. 27,000
ยอดสุทธิ 54,000

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 29,100 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 29,100
จ. 19 ธ.ค. 29,100
ยอดสุทธิ 58,200

จองตอนนี้ จ่ายทีหลังเมื่อมาถึงโรงแรม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม

 • อาหารเช้า
 • อินเทอร์เน็ต
 • เครดิตโรงแรม
 • รับส่ง
 • บริการนวด
 • อัพเกรดห้องพัก
 • เลทเช็คเอาท์
 • อาหารค่ำ
 • สปา
 • ท่องเที่ยว/กิจกรรม
 • แสดงรายละเอียด
คุณจะได้รับ...
 • อินเทอร์เน็ต
 • จ่ายทีหลัง
 • ไม่มีค่ายกเลิกการจอง
THB 33,750 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
รายละเอียดราคา
อา. 18 ธ.ค. 33,750
จ. 19 ธ.ค. 33,750
ยอดสุทธิ 67,500
ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ด !

ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ดในการประกันการจอง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2022. หากยกเลิกการจองล่วงหน้าน้อยกว่า 1 วันก่อนวันเข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่มีการคืนเงิน กรณีไม่เข้าพัก ต้องชำระค่าปรับ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคารวม